Kronik böbrek hastalarında uyarılmış potansiyeller


İrkeç C., Sindel Ş.

6.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Bildiri Kitabı, vol.6, pp.26, 1989 (Conference Book)