1,5,4’-Trisübsritüe-2-Benzilbenzimidazol Türevleri Üzerinde Yapı-Etki İlişkileri Yönünden Araştırmalar-I. Bazı 5,4’-Disübstitüe-2-benzilbenzimidazol Türevlerinin Sentez, Yapı Açıklamaları ve Mikrobiyolojik Etkileri


ÖZDEN M. S., ÖZDEN S. T., Gümüş F., AKIN A.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.1-10, 1987 (Scopus)