ANADOLU COĞRAFYASINDA YAŞAYAN BİREYLERİN FEMUR ANTEVERSİYON VE İNKLİNASYON AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Dursun A., Canbaloğlu A. E., Şanlı O. C., Kastamoni Y.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.263-268, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17343/sdutfd.782868
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.263-268
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Amaç Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı laboratuvar envanterinde bulunan Anadolu coğrafyasında yaşamış bireylerin femur anteversiyon ve inklinasyon açılarının özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Anatomi laboratuvarında bulunan 27’si erkek 18’i kadın toplam 45 femur üzerinde çalışıldı. Femurlar cinsiyet ve taraflara göre gruplandırıldı. Her bir femurun fotoğrafı çekildi ve dijital ortama aktarıldı. Image-J programı kullanılarak femoral anteversiyon açısı (FAA) ve femoral inklinasyon açısı (FİA) ölçümleri alındı. Ölçümlerin cinsiyet ve taraflar arasında karşılaştırılması SPSS 20 programı ile yapıldı. Bulgular Yapılan birçok çalışmada hem FAA hem de FİA açılarının sol tarafta sağ taraftan, kadınlarda erkeklere göre daha küçük olduğu gösterilmiştir. Ancak bizim çalışmamızdaki bulgularımıza göre kadınlardaki ortalamalar daha yüksek bulunmuş olsa da, hem cinsiyet hem de taraf karşılaştırmasında FAA, FİA ölçümlerinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç Femura ait açısal değerler birçok alt ekstremite patolojileri ile ilgili olabilir. Bu sebeple her toplum için femoral açı değerleri araştırılarak o topluma ait değerler ortaya konmalıdır. Özellikle bizim toplumumuz gibi Asya ile Avrupa arasındaki geçiş bölgesinde yer alan bir toplumda, femoral açısal değerlerin ortaya konması önemlidir.