Malatya ilindeki kreşlerde bulunan sağlıklı çocuklarda nazofarengial Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığı


BAYRAKTAR M. R., DURMAZ B., FIRAT M.

İnfeksiyon Dergisi, vol.19, no.3, pp.315-318, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: İnfeksiyon Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.315-318
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışma, Malatya İli'ndeki günlük kreşlerde bulunan sağlıklı çocuklarda nasofarengial Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlılığını saptamak amacıyla yapıldı. Antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon Ki rby-Bauer yöntemiyle incelendi ve penisilin direnci olan suşlar penisilin E-testi île doğrulandı. Çalışmada, S. pneumoniae taşıyıcılığı dört yaştakilerde daha sık olmak üzere çocukların %34.1'inde (45/132) bulundu. Bütün suşlar; eritromisin, moksifloksasin, rifampisin ve vankomisine duyarlı bulundu. Pnömokoklarda penisilin duyarlılığı %91.1 gibi yüksek oranda saptandı. Dört kökende penisiline karşı azalmış duyarlılık vardı (%8.9) ve bunlardan ikisi aynı zamanda ko-trimoksazol ve tetrasikline de dirençliydi. Kloramfenikol direnci oldukça düşük iken (%2.2), ko-trimoksazol, tetrasiklin ve klindamisine direnç oranı ise sırasıyla, %15.5, %6.6 ve %4.4 olarak bulundu. Bu bulgular, kreşlerin yüksek oranda S. pneumoniae taşıyıcılığı için potansiyel bir risk olduğunu ve bu bakterinin oluşturduğu infeksiyonlarda penisilin G'nin ampirik tedavide hala seçkin bir ilaç olduğunu göstermektedir.