Multipl sklerozlu hastalarda pilates ve Ai-Chi egzersiz yöntemlerinin etkilerinin karşılaştırılması


İrkeç C., Güçlü-Gündüz A.

48.Ulusal Nöroloji Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, vol.18, pp.171, 2012 (Conference Book)