Gebelikte Psikolojik Distres Deneyimleyen Primipar Gebelerde, Postpartum Dönemde Depresyon Görülmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Prospektif Çalışma


ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., AYDIN ÖZKAN S., YILMAZ S.

Journal of Social and Analytical Health, 2022 (Peer-Reviewed Journal)