6 VE 16 YAŞ OKUL ÇOCUKLARI ARASINDAKİ SSI-4-TR / KEŞİDA-4 DÖRDÜNCÜ BASKISININ TÜRKÇE VERSİYONUNUN GÜVENİLİRLİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ


MUTLU A. İ., BACIK TIRANK Ş., GÜNDÜZ B.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.135-144, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kekemeliğin şiddetini belirlemek ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek için standart ve güvenilir bir araca ihtiyaç bulunmaktadır. Kekemeliği ölçmek için en güvenilir araçlardan biri Kekemelik Önem Düzeyi - Dördüncü Baskısı'dır (SSI-4). Bu çalışmanın amacı, okul çağındaki kekemeli çocuklarda Kekemelik Şiddet Ölçeği'nin (SSI-4-TR) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Başvuru süreci için orijinal SSI-4 alınmıştır. Türkçe uygulamasının çevirisi üç bağımsız uzman tarafından değerlendirildikten sonra 6-16 yaş arası 47 çocuk çalışmaya dahil edilmiş ve anketleri tamamlanmıştır. Kekemelik engeli olan çocuklar, SSI-4 ile test edilmiş ve kekemeliğin şiddeti uygulayıcı tarafından kaydedilmiştir. Veriler, test-tekrar test yöntemine dahil edilen rastgele seçilen 18 çocuktan toplanmıştır. Uygulayıcıya ek olarak üç bağımsız uzman tarafından değerlendirilmiştir. SSI-4'ün en yüksek güvenilirlik ortalaması 0,94 ve maksimum mantıksal doğrulama istatistiği 0,846 olarak kaydedilmiştir. Kekemelik şiddeti değerlendirmesi için 0.73 ile 0.903 arasındaki bir ritim boşluğu optimum olarak kabul edilmiştir. Türkiye SGK-4'ün genel güvenilirlik düzeyi için, Cronbach's alpha, güvenilir bir kekemelik değerlendirme aracı olduğunu gösteren 0.94 olarak kaydedilmiştir. Test-tekrar test yöntemi, gözlemcilerin güvenilirlik çalışmaları ve iç tutarlılık oranı, SSI-4'ün oldukça güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. SGK-4'ün tercüme edilmiş Türkçe versiyonu kekemelik değerlendirmesi için güvenilir ve geçerli bir araçtır.