4-year periodontal health status of 15-year-old children 4 yil ara ile 15 yaş grubunda yapilan periodontal deǧerlendirmelerin karşilaştirilmasi.


Baloş K., Bostanci H., AKKAYA M. M.

Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi dergisi = The Journal of the Dental Faculty of Ankara University, vol.12, no.3, pp.561-568, 1985 (Scopus) identifier identifier