Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KERATOPLASTİ YAPILAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

1. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2023

Gonartroz Tanisina Bağli Total Diz Protezi Ameliyati Olan Hastanin Hemşirelik Bakimi: Olgu Sunumu

1. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2023

Robotik Whipple Ameliyati Olan Hastanin Hemşirelik Bakimi: Olgu Sunumu

1. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2023

Sağ Dekompresif Kraniektomi Ameliyatı Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2023

Mesane kanseri transüretral rezeksiyonu yapılan hastanın hemşirelik bakımı:olgu sunumu

Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2022 Sustainable Development

İNKONTİNANSTA TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu II: Üreme Sağlığı ve Sorunları, Turkey, 27 - 28 May 2022

Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Radyasyon Güvenliği Hakkındaki Deneyimleri: Nitel Çalışma

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi., Turkey, 13 - 16 January 2022

Ölçek geliştirme yolunda ne durumdayız?

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 16 January 2022

Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: "Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları” Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 September 2021

Kovid 19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım ve Acil Hemşireleri

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Turkey, 24 - 25 June 2021

Sezaryen Sonrası Ağrıyı Gidermede Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları,

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu I: Jinekolojik Sorunlar, Turkey, 28 - 29 May 2021

Kalp Cerrahisi Geçirecek Olan Hasta Yakınlarının Depresyon, Anksiyete ve Stres Durumlarının Belirlenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözlü bildiri, Turkey, 19 - 21 December 2019

The communication skills and the empathic tendency levels of nursing students: a crosssectional study

23. Uluslararası Balkan Tıp Kongresi, Sözel Bildiri, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2018

Modern Trıage In The Emergency Departments,

23. Uluslararası Balkan Tıp Kongresi, Poster Bildiri, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2018

Use Of Informatıon Technology In Patıent Educatıon

23. Uluslararası Balkan Tıp Kongresi, Poster Bildiri, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2018

Enhanced Recovery After Surgery

23. Uluslararası Balkan Tıp Kongresi, Poster Bildiri, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2018

Revıews That Indentıfy Artıcles About Sımulatıon In Nursıng Educatıon,

23. Uluslararası Balkan Tıp Kongresi, Sözel Bildiri, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2018

Cerrahide Özel Durumlarda Bakım, Yaşlı Hasta

21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018

Yanık Merkezinde Tedavi Edilen Hastaların Uyku Kalitesinin Belirlenmesi

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2015

The Qualıty of Lıfe and The Experıences of Patıents Lıvıng wıth Urostomy,

36th International Conference of the International Association for Human Caring, New Orleans, ABD, United States Of America, 21 - 23 May 2015

Evaluation of Early Warning Scoring System and Nursing Guide Application in Post-Anaesthesia Care Unit

International Conference on Recent Advences in Health Sciences, Kuala Lumpur, Malasia, Malaysia, 14 - 17 August 2014

GATA HYO Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 26 April - 28 May 2012

Ürostomili Hastaları Yaşama Uyumlarının Değerlendirilmesi

4.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2010

Books & Book Chapters

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

in: Sağlık Çalışanları İçin Enfeksiyon Hastalıkları, Ş. Volkan Özgüven,Levent Hayat,Esra Türker, Editor, Amazon.com books , Ankara, pp.389-405, 2021 Creative Commons License

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

62

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals