Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI ORTODONTİK ADEZİV REZİNLERİN MİKROSERTLİK VEPOLİMERİZASYON DERİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020

Kompozit Rezin Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişikliğinin Değerlendirilmesi’xx

Restoratif Diş Hekimliği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya-Türkiye, 6-8 Aralık 2019, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Travmaya Uğramış Anterior Dişlerin Silikon Rehber Tekniği ile Restorasyonu: Olgu Sunumu

22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği Kongresi, Turkey, 30 November 2018, pp.294-295

Books & Book Chapters

Mine Remineralizasyon ve Rejenerasyonuna Güncel Yaklaşımlar( Bölüm 5)

in: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Özgün Sayın, Aykan Onur Atilla, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.65-82, 2020

Diş Hekimliğinde Florür (Bölüm 3)

in: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Özgün Sayın, Aykan Onur Atilla, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.31-47, 2020

Metrics

Publication

10