Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Yaşlılarda Ağrı

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Konular Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2023

SATISFACTION OF BLADDER CONTROL TRAINING IN WOMEN

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 01 December 2022

Musculoskeletal System Problems Due to Occupatıonal Exposure in Military and Physiotherapy Rehabilitation Applications

Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress, Balıkesir, Turkey, 01 December 2022

LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN FARKLI ORTEZLER EL FONKSİYONUNU ETKİLER Mİ? PİLOT ÇALIŞMA

4. ULUSLARARASI GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 October 2022

Skolyoz Cerrahisine Sekonder Paraplejik Olgu

2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 October 2022

Lateral Epikondilit Tedavisinde Kullanılan Farklı Ortezler El Fonksiyonunu Etkiler Mi? Pilot Çalışma

Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 21 October 2022

ORTOPEDİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE TELEREHABİLİTASYON KULLANIMI

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA REHABİLİTASYON VE İLETİŞİM

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022

Serebral Palsili Çocuklarda Rehabilitasyon Ve İletişim

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 05 October 2022

Ortopedik Hastalıkların Tedavisinde Telerehabilitasyon Kullanımı

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 05 October 2022

Investigation of The Balance And Related Factors of Individuals In Advanced Adult Period

Euro Asia 10th. International Congress On Applied Sciences, Ankara, Turkey, 07 August 2022

Diyabetik Periferik Nöropati ve Vibrasyon Duyusu İlişkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022 Sustainable Development

Erken Prostetik Dönem Diyabetik Transtibial Ampute: Olgu Sunumu

2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Derslerdeki Akademik Başarı Üzerine Etkisi

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Yeni Normalde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.91 Sustainable Development

Genç Kadınlarda Menstruasyona Yönelik Tutuma Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu I: Jinekolojik Sorunlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 May 2021

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Derslerdeki Akademik Başarı Üzerine Etkisi

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Yeni Normalde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Turkey, 08 May 2021

Fizyoterapi öğrencilerinde Pandemi sürecinin akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Yeni Normalde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Turkey, 08 May 2021

Books & Book Chapters

De Quervain Tenosinoviti

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri Öğrenciler Ve Klinisyenler İçin Bir Rehber, Kılıçhan Bayar, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.1, 2023

Denge & Koordinasyon Değerlendirmesi ve Tedavisi

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Değerlendirme, Banu Ünver, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.94-115, 2023

Çocuklarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonlarında Fizyoterapi ve Rehabilitayon

in: Pelvik Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türkan Akbayrak, Serap Özgül, Ceren Gürşen, Editor, Hedef Kitabevi, Ankara, pp.1081-1134, 2023

Total Omuz Artroplastisi

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri Öğrenciler Ve Klinisyenler İçin Bir Rehber, Kılıçhan Bayar, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.311-317, 2023

Sarkopenide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

in: Sarkopeni ve Sarkopenide Fizyoterapi, Aynur Ayşe Karaduman, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.139-158, 2023

Metrics

Publication

75

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

8

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals