Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çay Atığından Üretilen AktifKarbonların Elektrokimyasal Çift Tabaka Kapasitörlerde Elektrot Malzemesi OlarakKullanılabilirliği’

Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı-Nanoyapı Modifiye Elektrokimyasalve Biyoelektrokimyasal Sistemler, Muğla, Turkey, 23 - 28 June 2013

Yeni Tiyofen Monomerlerinin Sentezi, Polimerleştirilmesi veSüperkapasitör Uygulamalarının İncelenmesi

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale, Turkey, 23 - 28 August 2015

Alkoksi Grupları İçeren Tiyofen ve TertiyofenTürevi Monomerlerin Sentezi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

27. Ulusal KimyaKongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale, Turkey, 23 - 28 August 2015

3-Bromtiyofen ve 3,4-DibromtiyofeninElektrokimyasal Sübstitüsyon Reaksiyonlarının İncelenmesi

7. Elektrokimya Günleri, HacettepeÜniversitesi Ankara, Turkey, 28 June 2006 - 30 June 2008

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

240

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

243

H-Index (Scopus)

10

Project

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals