Education Information

Dissertations

  • 2023 Postgraduate

    Hedef odaklı yaşam tarzı eğitiminin serebral palsili çocuğa sahip anneler üzerine etkilerinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma

    Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi A.B.D.