Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temperature Rise During Application Of Er YAG Laser Under Primary Dentine

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.117

Farklı Yapıdaki Kompozit Rezin Materyallerinin Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması

15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi AnaBilim Dalı Toplantısı, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2010, pp.38-39