Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Treatment of Atrophic Jaws with All-on-4 Concept Supported Malo’s Bridge

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.922

Servikal kron-kök kırığının tedavisinde multidisipliner yaklaşım:2 olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Stress Distribution in Cantilevered Fixed Partial Denture with Different Crown Implant Ratio A Finite Elelment Anlaysis

39th Annual Conference of the Europen Prosthodontic Association, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2015

The Evaluation of Development Process of OHIP Questionaire

39 th Annual Conference of the Europen Prosthodontic Association, 3 - 05 September 2015

The Effect of Cantilever Length to Stress Distribution of One Implant-Supported Fixed Cantilever Prosthesis.

38th  Annual Conference of the European Prosthodontic Association. , İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.75-76

Efficiency of  Er:YAG Laser on removal of fiber posts

38th Annual Conference of European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.182-183

Maksilofacial Defektli 3 Olgunun Obtüratörlerle Tedavisi 

TDB 20.th International Dental Congress, Aydın, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.280-281

Anterior Maksillada Lateral Dişlerin Multidispliner Yaklaşimla Estetik Rehabilitasyonu.

TDB 20.th International Dental Congress, Aydın, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.190-191

Esthetic Rehabilitation of Diastema with Porcelain and Composite Laminate Veneers: Case Report.

TDB 20.th International Dental Congress., Aydın, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.318-319

Kırıkkale39;de Bulunan Kısmi Dişsiz Hastaların Kennedy Sınıflamasına Göre Yüzdelerinin  Belirlenmesi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi  Ağız-Diş Sağlığında Güncel Durum, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.139

Estetik olarak problemli hastaların tedavisinde multidisipliner yaklaşım: iki olgu bildirimi.

Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.1

Factors Related the Anxiety of Adults in Kırıkkale

16. Balkan Stomotoloji Kongresi (BaSS) , Bucuresti, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.7

Moral development level of dental students

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.2

Last decade in the development of the oral heath impact profile (OHIP).

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.6

A Turkish version of the Oral Health Impact Profile for assessing geriatric patients

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.5

Self reported problems before and after prosthodontic treatments according to newly created Turkish version of oral health ımpact profile

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.5

The Relationship between dental status and sociodemographic factors in older people.

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.4

Importance of the edentulous patients' classification

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.3

Infection knowledge at the beginning of the dental education

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress and 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.1