Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Istanbul University, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Yeditepe University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Diz osteoartritinde egzersiz kombinasyonlarının ağrı, fonksiyon ve propriosepsiyon üzerine etkisi

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Physiotherapy And Rehabilitation

 • 2016 Postgraduate

  Lateral epikondilitli olgularda uygulanan iyontoforez, fonoforez ve düşük doz lazer uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019APPI (Australian Physiotherapy &Pilates Instıtute)

  Health&Medicine , APPI

 • 2018Aleksander Tekniği Postural Düzgünlük Eğitimi

  Health&Medicine , Medikurs