Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of the Age on Kinesiophobia In Patients with Knee Osteoarthritis Participating Rehabilitation Program

5.Uluslararası Başkent Fen Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.20

A Review about the Relationship Among Physical Activity, Exercise and Cognition

6. Değişen Dünyada Fen Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2022, pp.15

Which Aspects of Quality of Life are Affected from the Functional Improvement in Knee Osteoarthritis

The 6th World Disability and Rehabilitation Conference 2021, Sri-Jayawardenepura, Sri Lanka, 11 - 12 November 2021, pp.10

The Effect of Exercise Combinations on Pain, Function and Proprioception in Knee Osteoarthritis

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 August 2021, pp.242

Supervised-Graduaded Exercise on Chronic Lateral Elbow Tendinopathy.

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.139

Üniversite öğrencilerinde omurga ağrısı prevalansı: depresyon ve aleksitimi düzeyi ile ilişkisi

Uluslararası Katılımlı XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 18 - 20 April 2018

Akademisyen Ve Personelin Üniversitedeki Çalışma Ortamı ErgonomisininDeğerlendirilmesi

XV.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 08 April 2014 - 12 April 2015, vol.25, pp.59

Sağlıklı ve Fiziksel Engelli Çocuklarda Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması

35.TÜSAD(Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği )Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.31