Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Roy Adaptasyon Modeline Göre Ürostomili Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 January 2022

Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Radyasyon Güvenliği Hakkındaki Deneyimleri: Nitel Çalışma

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi., Turkey, 13 - 16 January 2022

Omentoplasti Sonrası Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 13 January 2022

ERKEN MOBİLİZASYON ÖNÜNDEKİ ENGELLER: KARDİYOVASKÜLER YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.328

COVID-19 pozitif cushing sendromlu bir hastanın mitral kapak replasmanı ameliyatı sonrası hemşirelik bakımı: olgu sunumu

16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi 2020 Digital, Ankara, Turkey, 12 November 2020, vol.28, pp.320 Sustainable Development

Metrics

Publication

10

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals