Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acil Hemşirelerinde Dayanıklılık ve Dayanıklılığın Güçlendirilmesi

7. uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.195 Creative Commons License Sustainable Development

Acil Hemşirelerinde İkincil Travmatik Stres Yönetimi

7. uluslararası 18. ulusal hemşirelik kongresi, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.148 Creative Commons License

Omuz Artroskopisi Cerrahisi Sonrası Hastaların Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, 15-17 Aralık 2021, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021

Onkolojik Meme Cerrahisi Sonrası Hematom ve Hematomun Önlenmesinde Hemşirenin Rolü

3. Uluslararası 4. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2021, pp.110

Omuz Artroskopisi Cerrahisi Geçiren Hastaların Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirenin Rolü: Üç Olgu Sunumu

6. Uluslararası ve 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.813

Omuz Artroskopisi Cerrahisi Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

6. Uluslararası ve 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.814