Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geriatrik Bireylerde Serbest Zaman Aktivitelerinin Bilişsel Durum ve İşlevsel Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9, pp.84

Down Sendromlu İki Bireyde Ergoterapi Müdahale Programının Aktivite Performansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Olgu Sunumu

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9, pp.144

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Depresyon ve Stres Seviyelerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9, pp.85

Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda İşaret Dili Sembollerinin Anlamlı ve Amaçlı Bir Aktivite Olarak Kullanımının Depresyon Düzeyine Etkisi

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9, pp.87

Konjenital Asimetrik Ağlayan Yüz Sendromu (KAAYS)'nda Erken Dönem Elektrik Stimülasyonu: Vakıa Sunumu

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Turkey, 26 - 28 February 2021

Zone 5 yaralanmalarında 4-6 hafta tam immobilizasyon sonrası rehabilitasyon programının orta dönem sonuçları: olgu sunumu

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Turkey, 15 - 18 November 2020

Books & Book Chapters

Ergoterapist ve Liderlik

in: Ergoterapide Yönetim, Organizasyon ve Kayıt Sistemleri, Abaoğlu Hatice, Ercan Doğu Selma, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.127-138, 2022

Alt Ekstremite Ortopedik Problemlerinde Ergoterapi

in: Aktivite Temelli Ergoterapi, YÜCEL HÜLYA, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.393-409, 2020

Metrics

Publication

12

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals