Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Kaşektik Bir Hastada Bireyselleştirilmiş Antibiyotik Doz Rejimi

II. Olgularla Klinik Eczacılık Çalıştayı, Ankara, Turkey, 8 - 09 June 2022, pp.1 Creative Commons License

Antineoplastik Olmayan Diğer Tehlikeli İlaçların Güvenli Uygulanması

8. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.68 Creative Commons License

Klinik Eczacılık Bakış Açısıyla Antimikrobiyal Tedavilerin Denetimi

8. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, Turkey, 09 March 2022 - 12 February 2023, pp.25 Creative Commons License

Kritik Hastalarda Supraterapötik Linezolid Vadi Konsantrasyonları: Vaka Serisi

8. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.18 Creative Commons License

ANTİFUNGAL TEDAVİDE TERAPÖTİK İLAÇ İZLEMİ

TUKED, İNFEKSİYON HASTALIKLARININ DİĞER YÜZÜ: FUNGAL VE VİRAL İNFEKSİYONLAR ÇALIŞTAYI, Samsun, Turkey, 03 December 2021

Other Publications