Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 • 2020 - 2021 Associate Professor

  Cyprus International University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs

 • 2014 - 2020 Assistant Professor

  Cyprus International University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 • 2014 - 2021 Head of Department

  Cyprus International University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs

Courses

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Undergraduate Beslenme ve Diyetetik

 • Undergraduate Proje Çalışması

 • Undergraduate Toplum Beslenmesi Stajı

 • Undergraduate Beslenme Antropolojisi

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Doctorate Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık

 • Doctorate Toplu Beslenme Sistemlerinde Satınalma ve Depolama Yöntemleri

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Undergraduate Mesleki Oryantasyon ve Etik

 • Undergraduate Proje Planlama Teknikleri

 • Undergraduate Toplum Beslenmesi Stajı

 • Postgraduate Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi

 • Undergraduate Toplu Beslenme Sistemleri Stajı

 • Doctorate Seminer

 • Undergraduate Seminer Sunumu

 • Postgraduate Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Seminer Hazırlama

 • Undergraduate Toplu Beslenme yapılan Kurumlarda Beslenme II

 • Undergraduate Toplu Beslenme Sistemleri I

 • Undergraduate Besin Kontrolü ve Mevzuatı

 • Undergraduate Toplu Beslenme Sistemleri Stajı

 • Undergraduate Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I

 • Undergraduate Beslenme Antropolojisi

 • Doctorate BESD635 Toplu Beslenme Sistemlerinde Satın alma ve Depolama

 • Undergraduate BESD305 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I

 • Postgraduate BESD500 Beslenme ve Diyetetik Tez Çalışması

 • Undergraduate BESD306 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II

 • Undergraduate BESD406 Mezuniyet Çalışması II

 • Postgraduate BESD511 Menü Yönetim ve Denetimi

 • Undergraduate BESD310 Besin Kontrolü ve Mevzuatı

 • Undergraduate BESD405 Mezuniyet Çalışması I

 • Undergraduate BESD109 Mesleki Oryantasyon ve Etik

 • Undergraduate BESD401 Kurum ve Hastane Beslenme Stajı I

 • Undergraduate BESD402 Kurum ve Hastane Beslenme Stajı II

 • Postgraduate BESD513 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate BESD403 Seminer I

 • Doctorate BESD690 Seminer

 • Doctorate BESD695 Yeterlilik Sınavı

 • Doctorate BESD634 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen ve Sanitasyon

 • Undergraduate BESD313 Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Planlama

 • Undergraduate BESD404 Seminer II

 • Undergraduate BESD400 Toplum Sağlığı Stajı

 • Postgraduate BESD514 Beslenme ve Diyetetik Semineri

 • Undergraduate BESD212 Beslenme Antropolojisi

 • Undergraduate BESD313 Topu Beslenme Sistemlerinde Menü Planlama

Advising Theses