Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Important Factor Affecting Mother-Infant Attachment: Spousal Support Perceived by Women

2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2022

The Best Start in Life: Breastfeeding and Achieving Sustainable Development Goals

2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2022

Pandemi Döneminde Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, 15 - 17 December 2021

COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Görev Alan Hemşirelerin Anılarının Öyküleme Tekniğiyle İncelenmesi

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 October 2021 Sustainable Development

Hastaneye Yatan Çocuklarda Pet Terapinin Ağrı, Anksiyete ve Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 October 2021

Ülkeler Arası Yenidoğan Ölüm Oranlarının Doğum Sonu Bakım Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.117-118

Prematüre Bebeklerin Bakım Gereksinimlerinin Virginia Henderson’ın Hemşirelik Kuramına Temellendirilmesi

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.115-116

Gebelik Döneminde Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Kadınların Deneyimleri: Nitel Araştırma

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021 Sustainable Development

Covid-19 Pandemisinin Meme Kanserli Kadınların Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 June 2021, pp.319-320 Sustainable Development

Covid-19 Pandemisinde Anne Ruh Sağlığının Bağlanma Üzerine Etkisi

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.337-338 Sustainable Development

Metrics

Publication

18

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals