Assoc. Prof. DİDEM ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü


Research Areas: Gynecology and Obstetrics Nursing, Midwifery


Names in Publications: Didem Simsek Kucukkelepce, Simsek Didem Kucukkelpce, ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE DİDEM, KUCUKKELEPCE SİMSEK DİDEM, simsek kucukkelepce Didem

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Abortus Yaşayan Kadınların Umutsuzluk Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Dinçer A., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Vajinal muayene deneyimi doğum memnuniyetini etkiler mi?

YÜKSELŞAR B., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 December 2023

2023

2023

İklim Değişikliğinin Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri

GÖKGÖZ N., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 December 2023

2023

2023

Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Cinsel Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Aygün P., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Kadınlarda Sigara Kullanma Davranışları ile Menstrual Düzensizlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ŞİMAL YAVUZ N., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., GÖLBAŞI Z.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Kadınların Algılanan Cinsiyet Rolleri ile Menstruasyona Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., YETİŞKİN EROĞUL G.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Bebeği yoğun bakımda yatan annelerin bakıma katılma durumları ile maternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi

Kum M., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Gebelerde algılanan cinsiyet rolü ve doğum korkusu arasındaki ilişkinin belirlenmesi

BAYSAL G., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 December 2023

2023

2023

Menstrual Sağlık Ölçeği’nin Türk Adolesanlara Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

AYDIN ÖZKAN S., KOÇ ÖZKAN T., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., KAYA ŞENOL D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Postpartum Dönemde Algılanan Eş Desteği İle Emzirme Adaptasyonu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

ÇAÇAN A., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 December 2023

2023

2023

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Destek ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Koçyiğit A., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

2023

2023

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., KURT N., ÜNVER KOCA H.

9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 November 2023, pp.191

2023

2023

LGBTQ+ Bireylerde Kanser: Taramalar ve Genel Sağlığa Etkileri

İNAN KIRMIZIGÜL E., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

5. Uluslararası 6. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2023

2023

2023

Kadına Yönelik Şiddet Etkileri

KÖKÇEOĞLU Ö., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 September 2023

2023

2023

Emzirme Öz Yeterliliği ile algılanan Eş/Baba Desteği Arasındaki İlişki

Kaya F., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 September 2023

2023

2023

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE EBELİK MESLEĞİ

ÇINAR YILMAZ Ş. N., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 September 2023

2023

2023

Gebelerin İnternetten Karar Alma Durumları

Sancaktar C. E., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 September 2023

2023

2023

Afetin Kadın Üreme Sağlığına Etkileri

Bulanık E., İNAN KIRMIZIGÜL E., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 September 2023

2022

2022

İNFERTİL BİREYLERİN SÜREÇ YÖNETİMİNE ALTERNATİF BİR YOL: AKUPRESÜR

ŞİMAL YAVUZ N., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., GÖLBAŞI Z.

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu II: Üreme Sağlığı ve Sorunları, Ankara, Turkey, 27 May 2022, pp.207 Sustainable Development

2022

2022

Ebelik öğrencilerinin doğum ağrısının yönetiminde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bilgi ve tutumları: Nitel araştırma

Uçar H., Özkan B., İNAN KIRMIZIGÜL E., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., GÖLBAŞI Z.

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu II: Üreme Sağlığı ve Sorunları, Ankara, Turkey, 27 May 2022, pp.218-219

2022

2022

Klimakterik Dönem Yakınmalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar

DUMAN F. N., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 2: Üreme Sağlığı ve Sorunlar, Ankara, Turkey, 27 May 2022

2022

2022

Doğumda Kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

DAMSARSAN S., DUMAN F. N., GÖLBAŞI Z., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 2: Üreme Sağlığı ve Sorunları, Turkey, 27 May 2022

2022

2022

Genito Pelvik Ağrı/Penetrasyon Bozuklukları Yönetiminde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

DUMAN F. N., DAMSARSAN S., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., GÖLBAŞI Z.

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 2: Üreme Sağlığı ve Sorunları, Turkey, 27 May 2022

2022

2022

Hiperemesiz Gravidarum Yönetiminde Kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

DUMAN F. N., DAMSARSAN S., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., GÖLBAŞI Z.

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 2: Üreme Sağlığı ve Sorunları, 27 May 2022

2022

2022

Covid 19 tanısı alan bebeği olan annenin Roy adaptasyon kuramına göre bakımı: Olgu sunumu

İNAN KIRMIZIGÜL E., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

TEMAS 2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2022, pp.409-410 Sustainable Development

2021

2021

Prenatal Kayıp Yaşayan Kadınlarda Posttravmatik Stres Bozukluğu Görülme Durumu

ESENKAYA E., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi: Kuramdan Uygulamaya, Turkey, 16 September 2021

2021

2021

POSTPARTUM DEPRESYONDA KULLANILAN KANITA DAYALI UYGULAMALAR

DAMSARSAN S., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.225-226

2019

2019

DOĞUM SONU DÖNEMDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., TİMUR TAŞHAN S.

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1259-1268

2019

2019

Annelerin Güvenli Okul Servisi Taşımacılığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

KOÇ ÖZKAN T., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

2. Uluslararası ve 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Günleri, 27 - 30 November 2019

2019

2019

Gebelikteki Distress Postpartum Depresyonu Etkiler Mi?

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., YILMAZ S.

2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

2019

2019

Özgür Ruhla Engelli Bedende Anne Olmak

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., YILMAZ S.

2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

2018

2018

DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

AYDIN ÖZKAN S., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., BİLGİÇ D.

1. ULUSLARARSI 3. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018

2018

2018

Kişilik Özellikleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumunu Etkiler Mi?

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., AYDIN ÖZKAN S.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

2018

2018

Kadın Hayatının Her Evresinde Obezite - Obesity In Every Phase of Women’s Life”

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., YILMAZ S.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.1-584 Sustainable Development

2018

2018

Gebelikte Beden İmajı Algısı ve Prenatal Bağlanmayı Etkileyen Faktörler

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., AYDIN ÖZKAN S., KOÇ ÖZKAN T.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

2017

2017

Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarını Gerçekleştirirken Karşılaştıkları Güçlükler

ŞAHİN T., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., KULBAY R., KOCA S.

1. Uluslarası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşire- lik Kongresi Kongresi, 21 - 24 October 2017, vol.14, pp.204

2017

2017

Çokta Uzak Olmayan Kültürlerden Kadın Sünneti

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., TİMUR TAŞHAN S.

1. Uluslarası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 October - 24 November 2017, vol.14 Sustainable Development

2017

2017

Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Kadınlara Kendi Kendine MemeMuayenesi Uygulama Ve Eğitimlerini Verirken KarşılaştıklarıGüçlüler

ŞAHİN T., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., KOCA S., KULBAY R.

1. Uluslarası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, vol.14, pp.161

2017

2017

Investigation of state-trait anxiety of women who have an abortion

OLTULUOĞLU H., KAVAK F., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

32nd EURONURSING AND MEDICARE SUMMIT, 26 October - 28 December 2017, vol.6

2016

2016

Evaluation of Nurse s Theses on Reflexology Practice in Turkey

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., KARACA T., DERYA İSTER E.

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016

2016

2016

Evaluation of thesis conducted to determine the level of quality of life in menopausal period by nurses in Turkey

AYDIN ÖZKAN S., KARACA T., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

The10th Athens Congress on Women’s Health and Disease Preconception to Menopause, 1 - 03 September 2016

2016

2016

Contraception Choices And Affecting Factors of Turkish Woman Literature Review

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., ASLAN S., DERYA İSTER E.

The European Journal of Contraception & ReproductiveHealth Care, 4 - 07 May 2016

2016

2016

The Effect of Music on Nonstress Test

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., TİMUR TAŞHAN S.

14th Congress/2nd Global Conference Of The European Society Of Contraseption And Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4 - 07 May 2016

2016

2016

Contraception choices and affecting factors of Turkish women Literature review

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., ASLAN S., DERYA İSTER E.

14th Congress-2nd Global Conference of the European Society of Contraception and Reproductive Health, 4 - 07 May 2016

2016

2016

The Attitudes of Health Faculty Students towards Dating Violence

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., AYDIN ÖZKAN S., Kaya S.

3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016 Sustainable Development

2016

2016

BİR TOPLUMSAL DUYARLILIK ÖENEĞİ EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLMASI EĞİTİMİ

AYDIN ÖZKAN S., kARASUNGUR T., GÜLTEN M., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 19 April 2016

2016

2016

The Attitudes towards Reproductive Health Development of Disabled Women

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., AYDIN ÖZKAN S., Küçük E., Saraldı Y., Yaprak S.

3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

2013

2013

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

ŞAHİN T., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 / Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

2013

2013

The effects of anxiety among women overgynaecological examinations on theirhelp seeking behaviours

TİMUR TAŞHAN S., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., AKSOY DERYA Y., UÇAR T.

First global conference on contraception, reproductive and sexual health, KOPENHAG, Denmark, 22 - 25 May 2013

Books & Book Chapters

2023

2023

A'DAN Z'YE TEMEL EBELİK

Şimşek Küçükkelepçe D., Yetişkin G.

İstanbul Kitabevi, İstanbul, 2023

2023

2023

Hemşirelikle İlgili İlk Kavramsallaştırmalar

Şimşek Küçükkelepçe D.

in: Hemşirelik Kuramları ve Hemşirelik Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Bayer Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Malatyalı Prof. Dr. Zehra Gölbaşı, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.55-67, 2023

2023

2023

Joanne Duffy’nin Kalite-Bakım Modeli©

Damsarsan S., Şimşek Küçükkelepçe D.

in: Hemşirelik Kuramları ve Hemşirelik Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Bayer Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Malatyalı Prof. Dr. Zehra Gölbaşı, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.383-399, 2023

2023

2023

Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık

Şimşek Küçükkelepçe D., Yetişkin G.

in: A’dan Z’ye TEMEL EBELİK, Doç. Dr. Songül AKTAŞ Doç. Dr. Yeşim AKSOY DERYA Doç. Dr. Eylem TOKER, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.225-235, 2023

2023

2023

GEBELİKTE METABOLİK DEĞİŞİMLER VE BESLENME

GÖLBAŞI Z., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

in: KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 500 SORU & 500 YANIT, PROF. DR. GÜL ERTEM, DR. ÖĞR. ÜYESİ EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN, Editor, ANTALYA NOBEL KİTAPEVİ, Ankara, pp.127-137, 2023

2022

2022

Kadın Sünneti ve Adölesan Sağlığına Yansımaları

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D., İNAN KIRMIZIGÜL E.

in: Adölesan Dönemde Kadın Sağlığı, Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI, Editor, Ankara: Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.23-28, 2022

2021

2021

Böbrek, genitoüriner ve jinekolojik acil durumlar

Şimşek Küçükkelepçe D., Tanrıkulu G.

in: Acil Hemşireliği, Türker Esra,Hançerlioğlu Sadık,Çekiç Yasemin, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.353-401, 2021

2021

2021

Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı.

Gölbaşı Z., Şimşek Küçükkelepçe D.

in: Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal Faktörler, Ayten Şentürk Erenel, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-7, 2021

2021

2021

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hasta Bakımı

Gölbaşı Z., Şimşek Küçükkelepçe D.

in: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Prof. Dr. Ş. Volkan ÖZGÜVEN Uzm. Dr. Levent HAYAT Dr. Öğr. Gör. Esra TÜRKER, Editor, DünyaTıpKitabevi, Ankara, pp.275-305, 2021

2021

2021

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı

GÖLBAŞI Z., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

in: Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal Faktörler, Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Editor, Ankara: Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-7, 2021

2021

2021

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

AYDIN ÖZKAN S., ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

in: NORMAL GEBELİK VE BAKIM, Dr. Öğr. Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL Doç. Dr. Funda EVCİLİ Doç. Dr. Gülbahtiyar DEMİREL, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.362-374, 2021

2019

2019

ŞİDDET VE GEBELİK

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

in: Riskli Gebelikler ve Bakım, SERMİN TİMUR TAŞHAN, MESUDE DUMAN,Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, Editor, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Amasya, pp.535-551, 2019

2018

2018

Engelli Bireylerde İhmal ve İstismar

ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D.

in: HER YÖNÜ İLE ENGELLİLİK, Prof. Dr. Behice ERCİProf. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitapevleri Tic. Ltd. Şti., pp.252-267, 2018

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2020 - Continues

2020 - Continues

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Member

Tasks In Event Organizations

Aralık 2023

Aralık 2023

II. Akran Destekli Epizyotomi Uygulaması Workshop'u Sustainable Development

Workshop Organization

Şimşek Küçükkelepçe D.
Ankara, Turkey

Aralık 2023

Aralık 2023

Üreme Sağlığı Farkındalığı Günleri Programı Sustainable Development

Scientific Congress

Şimşek Küçükkelepçe D.
Ankara, Turkey

Aralık 2022

Aralık 2022

Workshop Akran destekli Epizyotomi uygulması

Workshop Organization

Şimşek Küçükkelepçe D.
Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

Ebelik Öğrencileri Bilgi Yarışması

Social Activities

Damsarsan S., Şimşek Küçükkelepçe D.
Ankara, Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

Mamak'ta Kadın Sağlığında Farkındalık

Scientific Congress

Şimşek Küçükkelepçe D.
Ankara, Turkey

Ekim 2021

Ekim 2021

”Fark Et Yaşamı Hisset!”

Social Activities

Şimşek Küçükkelepçe D.
Turkey


Congress and Symposium Activities

21 December 2023 - 23 December 2023

21 December 2023 - 23 December 2023

II. Uluslararası /III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği KongresiSustainable Development

Session Moderator

Ankara-Turkey

21 December 2023 - 23 December 2023

21 December 2023 - 23 December 2023

II. Uluslararası /III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği KongresiSustainable Development

Moderator

Ankara-Turkey

25 September 2023 - 27 September 2023

25 September 2023 - 27 September 2023

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik KongresiSustainable Development

Session Moderator

Ankara-Turkey

16 September 2021 - 18 September 2021

16 September 2021 - 18 September 2021

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

Session Moderator

Ankara-Turkey

28 May 2021 - 29 May 2021

28 May 2021 - 29 May 2021

Kadın Sağlıında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu I: Jinekolojik Sorunlar

Session Moderator

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (SCOPUS): 91

h-index (SCOPUS): 5

Jury Memberships

January-2024

January 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Lokman Hekim Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctorate

Doctorate - Lokman Hekim Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Lokman Hekim Üniversitesi

November-2023

November 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

October-2023

October 2023

Post Graduate

Post Graduate - Lokman Hekim Üniversitesi

October-2023

October 2023

Post Graduate

Post Graduate - Lokman Hekim Üniversitesi

October-2023

October 2023

Post Graduate

Post Graduate - Lokman Hekim Üniversitesi

September-2023

September 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Lokman Hekim Üniversitesi