Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dirençli epistaksis ile ortaya çıkan renal hücreli karsinom metastazı

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

LATERAL FARİNGEAL DUVARDA PLEOMORFİK ADENOM

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Alt Konka Schwannomasi: Olgu Sunumu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Lateral faringeal duvarda pleomorfik adenom

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

CİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDE ASTAKSANTİNİN KORUYUCU ROLÜ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Boyun metastazi ile prezente olan pankreas başi tümörü

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

İnverted papillom olgularimizin klinik analizi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

BOYUN METASTAZI İLE PREZENTE OLAN PANKREAS BAŞI TÜMÖRÜ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Cisplatin ototoksisitesinde astaksantinin koruyucu rolü

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Nadir Bir Olgu: Lingual Lipom

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

İNVERTED PAPİLLOM OLGULARIMIZIN KLİNİK ANALİZİ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Nadir görülen bir yabancı cisim dış kulak yolunda diş: Olgu sunumu

13. Türk Rinoloji Kongresi / 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi / 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Çay üzümü ekstresinin cispilatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi

13. Türk Rinoloji Kongresi ve 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Prenatal dönemde 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalmanın ratlarda işitme sistemi üzerine etkisi

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 1. Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Burunda yabancı cisim Septal mıknatıs: Olgu sunumu

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 1. Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Çay Üzümü Ekstresinin Ratlarda Cisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkisi

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 1. Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Endoskopik orta kulak kemikcik zincir rekonstrüksiyonu yapılan hastalarımızın değerlendirilmesi

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2. İlkbahar Toplantısı, Antalya, Turkey, 13 - 16 April 2017

Books & Book Chapters

Pediatric septoplasty

in: All Around the Nose, Cingi C, Bayar Muluk N, Editor, SPRİNGER, Cham, pp.509-523, 2020

Hypersensitivity to Aspirin and Other Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs

in: All Around the Nose, CİNGİ CEMAL, BAYAR MULUK NURAY, Editor, SPRİNGER, Cham, pp.303-310, 2020

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi

in: Boyun Anatomisi ve Enfeksiyonları, Koç, C, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.745-791, 2019

Burun Tıkanıklığı

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editor, Logos Yayıncılık, pp.314-345, 2018

Melanomalar ve Diğer Cilt Kanserleri

in: Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Hastlalıkları – Baş Boyun Cerrahisi, Önerci M (Eds), Korkmaz H (Bölüm Ed), Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.269-287, 2018

Farenjit

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editor, Logos Yayıncılık, pp.178-187, 2018

Granülomatöz Boyun Kiteleleri

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editor, Logos Yayıncılık, pp.203-211, 2018

Metrics

Publication

157

Citation (WoS)

475

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

575

H-Index (Scopus)

12

Project

4

Thesis Advisory

4

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals