Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: Preliminer Bulgular

XI. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 10 October 2022, pp.77 Creative Commons License

RELATIONSHIPS BETWEEN STUTTERING SEVERITY, SELF-DISCLOSURE AND QUALITY OF LIFE IN ADULTS WHO STUTTER

30th Congress of Union of the European Phoniatricians, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.84

A Turkish-Version of The Stuttering Severity Instrument-4 (SSI-4)

CONGRESS OF UNION THE EUROPEAN PHONIATRICIANS, Antalya, Turkey, 27 April - 27 March 2023

Kekemeliği Olan Yetişkinlerde Terapi Uygulamaları

11. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mersin, Turkey, 07 October 2022

TEK TARAFLI VOKAL FOLD PARALİZİ OLAN OLGUNUN SES DEĞERLENDİRME BULGULARI VE TERAPİ SONUÇLARI

9. ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Turkey, 18 - 19 March 2022 Creative Commons License

OTİZM SPECTRUM BOZUKLUĞU OLAN OLGUNUN DİL DEĞERLENDİRME BULGULARI VE TERAPİ SONUÇLARI

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ACADEMIC STUDIES IN HEALTH AND SPORT SCIENCES, 11 - 12 March 2022 Creative Commons License

DUDAK DAMAK YARIĞI OLAN OLGUNUN DİL DEĞERLENDİRME BULGULARI VE TERAPİ SONUÇLARI

7. ULUSLARARASI DUDAK DAMAK YARIKLARI DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 10 November 2021, pp.25 Creative Commons License

Metrics

Publication

21

Open Access

2