Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laktoz İntoleransının Kan Biyokimya ve Glukoz Seviyesine Etkisi

16. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Muğla, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.95

Akut lösemiyi taklit eden küçük hücreli akciğer kanseri

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.255 Sustainable Development