Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Metatarsalji

TOTBID Dergisi , vol.12, no.5, pp.416-424, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Prostetik Dönem Diyabetik Transtibial Ampute: Olgu Sunumu

2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022

Diyabetik Periferik Nöropati ve Vibrasyon Duyusu İlişkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022 Sustainable Development

Genç Kadınlarda Menstruasyona Yönelik Tutuma Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu I: Jinekolojik Sorunlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 May 2021

Akademisyenlerde Temporomandibular Disfonksiyon ve Burksizizmin Belirleyicileri

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Yeni Normalde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Turkey, 08 May 2021

Uzaktan Eğitim Sürecinde Bilgisayar Kullanımı ile Üst Ekstremite Etkilenimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi - 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Turkey, 16 November 2020, pp.85

Mekanik Bel Ağrısı Olan Bireylerde Gövde Esneklik Farkının İncelenmesi

I. Fizyoterapide Özel Konular Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2020, vol.7, pp.16

SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BAŞPARMAK KAS KUVVETİNİN FONKSİYONEL PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ

GEVHER NESİBE 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.36-37

THE EFFECT OF TIBIALIS POSTERIOR MUSCLE FATIQUE PROTOCOL ON THE STATIC AND DYNAMIC FOOT PARAMETERS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.1926 identifier

Adolesan idiyopatik skolyozda genel eklem hipermobilitesinin araştırılması

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019

HOW DOES DEFORMITY MAGNITUDE AFFECT BODY POSTURAL PARAMETERS IN ADOLESCENTS WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS?

1 st International Conference on Scoliosis Management, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Gelişimsel Kalça Displazisinde Ortotik Yaklaşım

10. Uluslararası protez-Ortez Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 22 October 2018, pp.100-108

TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUĞUNUN ORTA AYAK BASINÇ DAĞILIMINA ETKİSİ

10. Uluslararası Protez Ortez Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 22 October 2018, pp.347

Gebelerdeki ayak arkı yüksekliğinin, vücut kütle indeksi ve vertebral eğrilikler ile ilişkisi

17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29

Halk danslarının ayak biyomekaniğine etkisi: pilot bir çalışma

XVII. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, pp.103

Plantar fasiitte hareket korkusu

17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29

Posterior Tibial Tendon Disfonksiyonu

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA / ALANYA, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.735

Serebral Paralizide Üst Ekstremiteye Yaklaşım: Dinamik Ortezleme

IV. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2017

Kalça Problemlerinde Yürüyüş

I. Uluslararası Katılımlı Yürüyüş ve Denge Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 2017

Doğumsal subkutan iskemi skarında fizyoterapi ve ortez yaklaşımı: Olgu sunumu

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.48-49

Juvenil romatoid artritte tabanlığın denge ve yürüyüş parametrelerietkisinin incelenmesi-pilot çalışma

6.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.86-87

Juvenil romatoid artritte tabanlığın denge ve yürüyüş parametrelerietkisinin incelenmesi-pilot çalışma

6.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.86-87

Trimalleoler kırık sonrası rehabilitasyon programı ile takip edilen olgunun sunumu

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.98-99

Spatio Temporal Gait Paramtres of Gait ın Pregnant Women Wıth and Wıthout Pelvic Gırdle Paın : A Pılot Study

Internatıonal Pelvic Paın Society Meetin and 1. Congress of Socıety of Pelvic Pain and Endometriosis, 4 - 06 May 2017

Foot Core Sistemi Ayak I ntrinsik Kaslarının O nemi

4. Fizyoterapide Genç Araştırmacılar ve Yeni Fikirler Sempozyumu, Turkey, 06 May 2016

Ayak Deformitelerinde Fizyoterapi Yaklaşımları

26.TOTBIT-Fizyoterapi Ortak Sempozyumu, 25 - 30 October 2016

Comparison of shear wave elastography SWE of the plantar fascia and fat pad between normal and overweight individual

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.127-129

Hemiparetik Serebral Palsi’li olgularda statik duruşta postüral kontrol sağlıklı çocuklardan farklı mıdır?

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Turkey, 21 - 24 April 2016

Tibialis posterior kas yorgunluk protokolu nu n orta ayak dinamikparametrelerine etkisi

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELERKONGRESİ, Muğla, Turkey, 21 - 25 April 2016, vol.27, pp.63

Akut ayak bileği inversiyon travmalarında erken proprioseptif eğitiminreaksiyon zamanına etkisi

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELERKONGRESİ, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016, vol.27, pp.65

Akut ayak bileği inversiyon yaralanmalarında erken proprioseptifeğitimin tedavi süresi üzerine etkis

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELERKONGRESİ, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016, vol.27, pp.65

Hemiparetik Serebral Palsi’li çocuklarda fonksiyonel performans ve denge, plantar basınç dağılımından etkilenir mi?

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi-Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.101

Ayak Bileği İnstabilitesi

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, 21 - 24 April 2016

Alt ekstremite antropometrik değerleri bel ağrısında değişir mi?

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistler Kongresi), İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015, vol.26, pp.60-61

Omuz Retraksiyon Ortezinin Ağrı Algısı Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Olan Etkisi

2015 Uluslararası Katılımlı 9. Protez Ortez Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 2015

Omuz retraksiyon ortezinin ağrı algısı yaşam kalitesi ve depresyon üzrine olan etkisi

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.135-136

Skolyoza çok yönlü bakış

Fizyoterapistle Hareketli Günler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2015

Ayak Postür İndeksi ile Dinamik Pedobarografik Subtalar Eklem Açısı Arasındaki İlişki

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi EK (XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi), Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.24-25

Diz osteoartritinde izokinetik kuvvet ve fonksiyonel performans farklı bantlardan nasıl etkilenir?: Pilot çalışma

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica (24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - 2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Sempozyumu), Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.327

Pes planovalgus ile mekanik bel ağrısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica (24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Sempozyumu), Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.309

The Effect of Insole on Pressure Time Integral of the Foot Sole on Pes Plenovalgus

Abstract Book (7th ISPO European Congress ın Prosthetics and Orthotics), Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.113

Pesplanovalgusta tabanlık kullanımı metatarsal bölgede plantarbasınç dağılımını değiştirir mi?

Türk Fizyoterapi ve rehabilitasyon Dergisi (Protez Ortez Kongresi, 2014, Ankara.), Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2014, vol.25, pp.15-16

Investigation of relationship between clinical measurements of hind foot in patients with osteoarthritis

Annual European Congress of Rheumatology - EULAR 2014, Paris, France, 11 - 14 June 2014, vol.73, pp.1224

Halluks valgusta sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi

15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.88

Şiddetli romatoid el-el bileği deformiteleri olan hastaya ortez uygulaması: Olgu raporu

15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.61

Farklı eksternal desteklerin arka ayak pronasyonuna etkilerinin pedobarografik yöntemle incelenmesi: Pilot çalışma

VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, vol.24, pp.16

Farklı eksternal desteklerin arka ayak pronasyonuna etkilerinin pedobarografik yöntemle incelenmesi: Pilot çalışma

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi EK (VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi), Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, vol.24, pp.16-17

Scheuermann kifozunda spinal ortez ile takip edilen iki olgunun sunumu

4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, Turkey, 9 - 11 May 2013, vol.24, pp.65

Çeşitli el splintleri kullanan romatizmal hastalar için ortez kullanımını sorgulama

4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, Turkey, 9 - 11 May 2013, vol.24, pp.58

Pilot çalışma: Hemiplejik hastalarda AFO kullanımının performansa etkisi

Özet Kitabı (8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Protez-Ortez Kongresi), Antalya, Turkey, 26 - 29 September 2012, pp.157

The effect of customized inserts on pain, physical function and quality of life in rheumatological patients with foot pain

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) 2012, Berlin, Germany, 6 June - 09 September 2012, vol.71, pp.757

Marfan sendromlu bir vakanın omurga deformitesinin takibi

14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.77

Halluks valgus deformitesinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

XIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.242

Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun güvenirliği

XIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.234

Komplex travmatik ayak ayak bileği yaralanmalı hastada yoğun fizyoterapi programının etkisi

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.207

The short and long term effects of a Pe-Lite insert in traumatic brain Injury: A case study

14th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) 2010, Cenevre, Switzerland, 25 - 28 September 2010

Artrogripozis Multipleks Konjenitalı bir olguda diz kontraktüründe seri ortezlemenin etkinliği

Uluslararası Katılımlı 7. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2009, pp.167-168

Bilateral konjenital pes ekinovaruslu hastada geç dönem fizyoterapi programının etkileri

XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.206

Post operatif kalkaneal kırığı olan hastada geç dönem fizyoterapi programının etkileri

XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.207

Effects of Infrapatellar strap on gait and foot parameters in patients with patellofemoral pain syndrome

5th Regional Central European ISPO Conference, Portorose, Slovenia, 19 - 21 September 2008, vol.7, pp.208 identifier identifier

Profile of foot function index and hallux valgus index values in patient with rheumatic disease

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2007)-ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES (Meeting Abstract), Barcelona, Spain, 13 - 16 June 2007, vol.66, pp.243

Do orthoses enhance the effectiveness of physiotherapy in the rheumatoid foot? A randomized controlled study

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2007), Barcelona, Spain, 13 - 16 June 2007, vol.66, pp.656 identifier

Ankle foot orthosis affect functional level in a patient with inclusion body myopathy

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Genç ve Yaşlı Populasyonda Ayağa Ağırlık Aktarılmasının Subtalar Pozisyona Etkisi

X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu- Fizyoterapi Rehabilitasyon, Turkey, 28 - 31 October 2004, vol.15, pp.182

Romatoid Ayakta Fonksiyonel Değerlendirme

IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu- Fizyoterapi Rehabilitasyon, Turkey, 17 - 20 October 2002, vol.13, pp.153

Sağlıklı Olgularda Oppenens Splintinin El Fonksiyonları Üzerine Etkisi

IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu- Fizyoterapi Rehabilitasyon, Turkey, 17 - 20 October 2002, vol.13, pp.158

Romatoid Artritte Ayak Problemi Olan Hastalarda Ağrının Özellikleri

IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu- Fizyoterapi Rehabilitasyon, Turkey, 17 - 20 October 2002, vol.13, pp.153

Osteogenezis İmperfektalı (OI ) 2 Olguda Egzersiz ve Ortotik Yaklaşım

IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu- Fizyoterapi Rehabilitasyon, Turkey, 17 - 20 October 2002, vol.13, pp.158

Trisomi 18 Tanılı Olguda Seri Ortezleme Olgu Sunumu

III. Ulusal Protez-Ortez Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 13 - 15 October 2001

Books & Book Chapters

Gövde ve Üst Ekstremitede Kullanılan Koruyucu Ortezler ve Destek Ekipmanları

in: İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar, Yücel Hülya, Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.107-121, 2022 Sustainable Development

Ayak ve Alt Ekstremite Kullanılan Koruyucu Ortezler ve Destek Ekipmanları

in: İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar, Yücel Hülya, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.123-138, 2022 Sustainable Development

Üst Ekstremite Yaralanmalarında Ortez Uygulamaları

in: Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Volga BAYRAKCI TUNAY,Zafer ERDEN,Cemil YILDIZ, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.1129-1146, 2021

Onkoloji ve palyatıf bakım rehabilitasyonunda ortez yaklaşımları

in: Onkoloji ve Palyatif Bakımda Ergoterapi, Meral Huri, Sedef Sahin, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.291-298, 2021

Ortezlere Giriş

in: ORTEZLER, Nilgün BEK, Editor, Hipokrat yayınevi, Ankara, pp.3-12, 2020

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Problem Çözme ve ICF’e Dayalı Klinik Karar Verme

in: Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fatih Erbahçeci, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.189-197, 2019

Pediatrik Ayak

in: AYAK BİLEĞİ VE PROBLEMLERİ, NİLGÜN BEK, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.331-337, 2018

Ayak Bileği ve Ayağın Klinik Biyomekanik Değerlendirilmesi

in: AYAK BİLEĞİ VE AYAK PROBLEMLERİ, Nilgün Bek, Editor, Hikoprat Kitabevi, Ankara, pp.41-70, 2018

Diyabetik Ayak

in: Ayak Bileği ve Ayak Problemleri, Nilgün Bek, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.307-318, 2018

Plantar Fasiit ve Kalkaneal Epin

in: AYAK BİLEĞİ VE AYAK PROBLEMLERİ, Nilgün Bek, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.137-148, 2018

Plantar Fasiite ve Kalkaneal Epin

in: Ayak Bileği ve Ayak Problemleri, Nilgün Bek, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.137-150, 2018

Fiziksel Eğitim ve Sporda Öğretim Yaklaşımları

in: Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fiziksel Eğitim ve Spor, Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Prof. Dr. İlker Yılmaz, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.151-201, 2017

Özel Sağlık Problemi Olan Öğrencilerde Fiziksel Eğitim ve Spor

in: Özel Gereksinimli öğrenciler için Fiziksel Eğitim ve Spor, Doç. Dr. Mehmet Yanardağ,Prof. Dr. İker Yılmaz, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.385-416, 2017

12. Bölüm: Özel Sağlık Problemi Olan Öğrencilerde Fiziksel Eğitim ve Spor

in: Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fiziksel Eğitim ve Spor, Mehmet Yanardağ, İlker Yılmaz, Editor, Pagem Akademi, Ankara, pp.385-416, 2017

Ortez Uygulamalar Prensipler Teknikler

in: Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Volga bayrakçı Tunay, zafer Erden, Cemil Yıldız, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.691-710, 2017

Klinik ve Fonksiyonel Değerlendirme

in: Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, : Prof. Dr. Tunay Bayrakçı Volga, Prof. Dr. Yıldız Cemil, Prof. Dr. Erden Zafer, Editor, Pelikan, Ankara, pp.57-73, 2017

Splints and Orthoses

in: The Shoulder, Huri Gazi, Nikolaos K. Paschos, Editor, Springer, Boston, pp.205-213, 2017

Pediatrik Rehabilitasyonda Kullanılan Ortezler ve Rehabilitasyonu

in: Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon, Bülent Elbasan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, Ankara, pp.253-267, 2017

Foot Core Sistemi - Ayak İntrinsik Kaslarının Önemi

in: Fizyoterapi Seminerleri 2016 2, Karaduman AA, Ulger O, Vardar Yagli Naciye, Kilinc M, Serel Arslan S, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.136-141, 2016

Alt Ekstremite Ortezleri

in: Fizyoterapi RehabilitasyonOrtopedik Pediatrik Rehabilitasyon, Prof.Dr.Ayşe Karaduman, Prof.Dr. Öznur Tunca Yılmaz , Editor, Hipokrat -Pelikan-Nisan, Ankara, pp.443-471, 2016

Ayak ve Ayakbileği Biyomekaniği ve Yaralanmaları

in: Fizyoterapi RehabilitasyonOrtopedik Pediatrik Rehabilitasyon, Prof.Dr. Ayşe Karaduman, Prof.Dr. Öznur Tunca Yılmaz, Editor, Hipokrat- Pelikan- Nisan, pp.215-227, 2016

Metrics

Publication

285

Citation (WoS)

200

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

318

H-Index (Scopus)

10

Project

14

Thesis Advisory

21

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals